Nội dung phim

Một sĩ quan CIA cẩn trọng điều tra người đàn ông lôi cuốn – kẻ khởi xướng phong trào tâm linh và khuấy động bất ổn chính trị. Phim hư cấu không dựa trên các sự kiện thực.

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Golden Eyes
  425 lượt xem
 • 2
  Đảo Hải Tặc
  345 lượt xem
 • 3
  Nothing But Thirty
  325 lượt xem
 • 4
  Heart Of Stone
  228 lượt xem
 • 5
  It's Okay to Not Be Okay
  216 lượt xem
 • 1
  Shadow
  24 lượt xem
 • 2
  Kin
  18 lượt xem
 • 3
  Super APP / AI is coming
  15 lượt xem
 • 4
  Exit
  11 lượt xem
 • 5
  Frozen
  11 lượt xem
 • 1
  Đảo Hải Tặc
  345 lượt xem
 • 2
  Fairy Tail
  104 lượt xem
 • 3
  Detective Conan
  78 lượt xem
 • 4
  Naruto Shippuuden
  37 lượt xem
 • 5
  Dragon Ball Super
  21 lượt xem
 • Phim sắp chiếu

 • 1
  Tenet
  0 lượt xem
 • 2
  Ghosts of War
  0 lượt xem
 • 3
  Low Season
  6 lượt xem
 • 4
  God of Lost Fantasy
  0 lượt xem
 • 5
  Legend of Deification
  0 lượt xem
 • 6
  First Cow
  0 lượt xem
 • 7
  The Maid
  0 lượt xem
 • 8
  Double World
  0 lượt xem